Erantzunak, Kalamuako parlamentuarekin bueltaka
  • San Andres elizako ate batian Gabriel Ibañez de Ubilla maiordomuan izena agertzen da. Zein atetan?

Ospittaleko atian (klaustroko eraikin barrixetara emoten dabena)

  • Miguel Gallastegi pelotarixa zenbat bidar izan zan txapelduna buruz burukuan: 3, 7 ala 11?

Hirutan (1948, 1950 eta 1951)

  • Bidebarrixetako "Edificio Aurrera" lehen ze zan: garajia, tintorerixia ala fundiziñua?

Fundiziñua

  • Amañatik gora Urkora bidian, ze mendi igo behar dogu lehelen: Elorreta, Arrajola ala Lindari?

Lindari

Datorren astean gehiago