Ehunekoen munduan. 5 minutuko ikastaroa

Egun hauetan ohikoak dira datuak eta kopuruak. Horrelakoetan ehunekoak ere askotan ematen dira. Baina nola esan behar da?

Ea zuzena aukeratzen duzun?

  •   %85 ALA % 85 idatz behar da?
  • EAEko biztanleriaren % 68a abstemioa da lanegunetan ALA  % 68 ?
  • Ikasleen % 75ak gainditu du azterketa ALA % 75ek?
  • Elkarrizketatuen % 51,75ek aldeko jarrera du ALA dute?

 

Hemen azalpen batzuk:

% ehuneko ikurra ehuneko irakurriko dugu. Ondoan zenbakia adieraziko dugu.

Zuriune bat utziko dugu % ikurraren eta zenbakiaren artean: % 5. 

% ikurra letraz idazten badugu, bi aukera ditugu: ehuneko hogei edo ehuneko 20.

Ikurra erabiltzen badugu, bakarrik aukera hau: % 20


Orohar, mugagabean
deklinatzen dira: Herritarren % 80k uste dute kiroldegi berria egin beharko litzatekeela.

Deklinabide marka zenbakiari lotuta idatziko dugu, marratxorik eta hutsunerik gabe: % 80k 

Aditza singularrean jar daiteke: Ikasleen % 78k garaiz egin ditu lanak; EDO pluralean : Langileen % 20k aukeratu dute ordutegi jarraitua.

Orain, begiratu berriro ere hasierako esaldiei. Zein da zuzena?

Erantzunak bihar!