Bilaketa aurreratua

Izua
A. Sarasua. (CC-By-SA)
Izua (Ixua). l. iz. (TE). Izua (caserío). Mandiola ballekua. Legarretik Izuraiñoko bide barrixa eregi eben armerixakuak, 1914ko uda-azkenian.  Deklinatzerakuan kasu batzuetan gehixenetan amaierako -a gorde egitten da: Izua, Izuak, Izuari, Izuan ...; baiña beste kasu batzuk -a barik egitten dira, leku-denporazko gehixenak, inesibua kenduta: Izutik, Izura, Izuraiño(k), Izurutz.